Scurt istoric...

Numărul cel mai ridicat de absolvenţi de învăţământ superior se găseşte în satul Aghireş, aceştia reprezentând 1,0% din totalul populaţiei stabile şi fiind în majoritate de gen masculin. Satul Fetindia nu beneficiează de nici un absolvent de învăţământ superior, doar de un număr redus de absolvenţi de liceu. În ceea ce priveşte învăţământul secundar populaţia din comună atinge proporţia de 53,4%. La nivel de comună, dar şi de sate, se pot identifica persoane absolvente de şcoli profesionale şi de ucenici, numărul lor fiind destul de mare(248 persoane), mai ales din rândul persoanelor de sex masculin. Acest tip de învăţământ a fost practicat cu precădere înainte de 1989, deoarece elevii după ce terminau învăţământul gimnazial erau preocupaţi să înveţe o meserie cât mai repede, pentru ca apoi să se angajeze. În număr foarte redus pentru acea perioadă se evidenţiau elevi care să dorească să facă liceul sau mai ales să urmeze studii superioare. Doar un procent de 0,23% din populaţia comunei sunt absolvenţi de învăţământ postliceal şi de maiştri. La recensământul din 1992 s-au înregistrat la nivel de comună 3 persoane cu şcoală absolvită nedeclarată, 2 din satul Meseşenii de Jos şi 1 din satul Meseşenii de Sus. În urma recensământului din 2002 se înregistrează la nivelul comunei un număr de 43 de absolvenţi de învăţământ superior de lungă durată şi 4 absolvenţi ai învăţământului superior de scurtă durată. În ceea ce priveşte învăţământul post-liceal şi de maiştri, în comună s-au identificat 30 de persoane, iar învăţământul secundar este reprezentat de 1705 absolvenţi. Învăţământul primar din comună este reprezentat de 638 de persoane, iar persoanele fără şcoală absolvită sunt în număr de 287. La recensământul din 2002 nu s-au înregistrat persoane cu şcoală absolvită şi nedeclarată. Prin analiza acestor date se poate ajunge la concluzia că în comuna Meseşenii de Jos gradul de culturalizare al populaţiei este mediu, dar cu o anumită creştere faţă de perioadele anterioare. Pentru că în orice comunitate învăţământul reprezintă un element important în formarea oamenilor de mâine, voi începe acest capitol cu analiza ei.


"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri".

Design by Info-Plus SRL